dit is de top van de pagina

Tarieven

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering of in uw aanvullende verzekering als u die heeft afgesloten met uw zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd, de reden waarom u fysiotherapie krijgt en uw verzekering. Als uw verzekeraar de fysiotherapie vergoedt, declareren wij rechtstreeks. Zo niet, dan gelden onze standaardtarieven.

Behandeling (zonder aan huis toeslag) Tarief
Zitting Fysiotherapie € 36,00
Zitting Manuele Therapie € 49,50
Zitting Oedeemtherapie € 49,50
Zitting Kinderfysiotherapie € 66,00
Zitting Geriatriefysiotherapie € 49,50
Zitting Bekkenfysiotherapie € 49,50
Intake en onderzoek (met of zonder verwijzing ) € 49,50
Lange zitting Fysiotherapie € 49,50
Korte rapportage € 54,50
Uitgebreid rapportage € 108,00
Verzuimtarief € 36,00