dit is de top van de pagina

Tarieven

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering of in uw aanvullende verzekering als u die heeft afgesloten met uw zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd, de reden waarom u fysiotherapie krijgt en uw verzekering. Als uw verzekeraar de fysiotherapie vergoedt, declareren wij rechtstreeks. Zo niet, dan gelden onze standaardtarieven.

Behandeling (zonder aan huis toeslag) Tarief
Zitting Fysiotherapie € 35,00
Zitting Manuele Therapie € 48,00
Zitting Oedeemtherapie € 48,00
Zitting Kinderfysiotherapie € 64,00
Zitting Geriatriefysiotherapie € 48,00
Zitting Bekkenfysiotherapie € 48,00
Intake en onderzoek (met of zonder verwijzing ) € 48,00
Lange zitting Fysiotherapie € 48,00
Korte rapportage € 53,00
Uitgebreid rapportage € 106,00
Verzuimtarief € 35,00