dit is de top van de pagina

Leefstijl interventie

Het COoL-programma

Binnen het COoL-programma wordt u gedurende 2 jaar begeleid en gecoacht met als doel het bereiken van een gezonde Leefstijl. Het programma bestaat uit gemiddeld 6-8 individuele gesprekken en 16 groepsbijeenkomsten (eerst 1 x per maand en na 8 maanden 1 x in de 2 maanden)

Belangrijke leefstijl thema’s zijn: voeding, beweging, slaap, stress en ontspanning. De aanpak is gericht op een stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en bereiken van duurzame verandering van de leefstijl, in motivatie en gedrag. Tijdens het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en de coach heeft een ondersteunende rol. De leefstijlcoach gaat begeleiden bij het kijken naar wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.

Bij een GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) gaat het niet om snel afvallen (5% gewichtsverlies in 2 jaar), maar om gedragsverandering in kleine stappen.

Het programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering op verwijzing van uw huisarts.

Na het intakegesprek wordt bepaald of iemand wel of niet gaat deelnemen aan dit programma.